Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007

Γεωθερμικός κλιματισμός (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)

Γεωθερμικοί εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος
Αποτελούνται από ένα υπόγειο ή υποθαλάσσιο δίκτυο, από υψηλής αντοχής σωλήνες, που λειτουργεί ως εναλλάκτης θερμότητας. Για να συλλέξουμε θερμότητα από τη γη τροφοδοτούμε το δίκτυο με ψυχρό νερό το οποίο θερμαίνεται από την πιο ζεστή γη.

Γεωθερμικοί εναλλάκτες ανοικτού κυκλώματος
Αξιοποιούν κάποια διαθέσιμη πηγή νερού (ποτάμι, πηγάδι, θάλασσα κ.α.) για την άμεση τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας. Το νερό αφού αποδώσει στην αντλία θερμότητας ή παραλάβει θερμότητα από την αντλία, διοχετεύεται ξανά στο περιβάλλον απ' όπου πτοήλθε.


Αντλίες θερμότητας
Ο ηλεκτρισμός στον γεωθερμικό κλιματισμό καταναλώνεται σε έναν ηλεκτροκινητήρα που συμπιέζει το freon 407. Το συμπιεσμένο freon 407 είναι ζεστό και υγροποιείται αποδίδοντας μας την απαραίτητη θερμότητα που χρειαζόμαστε για να ζεσταθούμε. Όταν εκτονώσουμε το υγροποιημένο freon 407 αυτό εξατμίζεται απορροφώντας θερμότητα και δημιουργεί ψύξη. Η πιο γνωστή αντλία θερμότητας είναι το ψυγείο.
(Διαφημιστικό φυλλάδιο Energy Homes)

Δεν υπάρχουν σχόλια: