Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

2 Λόγια για τη Μόνωση

Η σύγχρονη τεχνική των κτιρίων δίνει μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα στην δομική προστασία, την χρονική προοπτική και τις καιρικές επιδράσεις. Τείνει πλέον να θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία η θερμομόνωση και η στεγάνωση των κτιρίων από τα θεμέλιά τους έως την τελική στέγη.
Στην εποχή μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξοικονομούμε ενέργεια θέρμανσης και κλιματισμού, ηλεκτρική και άλλη, μειώνοντας το αναγκαίο κόστος λειτουργίας της οικίας και απελευθερώνοντας την ποιότητα ζωής και την άνεση διαβίωσης με ένα τρόπο που δεν είναι χρηματοβόρος, που δεν έχει κόστος λειτουργίας και συντήρησης, και που παράλληλα προστατεύει τα δομικά υλικά από αλλοιώσεις φθορές και επιδράσεις, ποικίλων καιρικών συντελεστών.

Η στεγάνωση είναι επιβεβλημένη γιατί προστατεύει το κτίριο από αλλοιώσεις, συναφείς με την υγρασία
α) περιπτώσεις παγετού που μπορούν να αποσαθρώσουν μπετά και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις και στον οπλισμό του σκυροδέματος.
β) Ανάπτυξη μυκήτων που σε συνδυασμό με θερμικούς παράγοντες μπορούν να καταστρέψουν την βαφή των μπετών και των τοίχων και να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μέσα και γύρω από το κτίριο.
γ) Κίνδυνος καταστροφής των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από βραχυκυκλώματα.
δ) Υγρασία επίσης στο εσωτερικό των κτιρίων δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης της υγείας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προδιαθέσεως άσθματος ή άλλων πνευμονικών και δερματικών
ασθενειών.
Αν το ταβάνι μας δεν παρουσιάζει φαινόμενα υγρασίας αυτό δε σημαίνει ότι η ταράτσα δε χρειάζεται στεγανοποίηση.

Η αυξημένη υγρασία αλλάζει τον ιονισμό του περιβάλλοντος ο οποίος είναι καθοριστικός παράγοντας για την ευεξία ή την καχεξία, για την υγεία ή την προδιάθεση ασθενειών του ανθρώπου. Πέραν αυτών η εσωτερική αύξηση και διοχέτευση του νερού δημιουργεί χρόνια ταλαιπωρία στους κατοίκους, άγχος, αισθητική υποβάθμιση της διαβίωσης και φθορές του εσωτερικού εξοπλισμού των σπιτιών.

χρησιμότητας της στεγάνωσης, που αδυνατεί να προσφέρει τόσο η αστεγάνωτη πλάκα μπετού, όσο και η κεραμοσκεπή. Είναι ο περιορισμός της απαγωγής τηςΑξίζει να προσθέσουμε και ένα πρόσθετο παράγοντα θερμότητας μέσω της μεταφοράς υγρασίας που είναι παράγοντας του θερμικού ισοζυγίου του εσωτερικού χώρου κατοικίας. Ωστόσο εκείνο που καθιστά τη στεγάνωση απολύτως αναγκαία, ακόμα και σε περιπτώσεις κεραμοσκεπής, είναι η ικανότητά της να διατηρεί αναλλοίωτη, χωρίς προβλήματα μακρόβια και χωρίς ταλαιπωρίες, την κατάσταση του κτιρίου. Αυτό είναι άκρως σημαντικό, αν σκεφθούμε πως οριακές ακόμη και μικρές βλάβες μπορούν να έχουν καθοριστικές επιπτώσεις και να είναι πολύ δαπανηρές στην διόρθωσή τους.

Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι ιδιαίτερες ανάγκες για στεγάνωση εμφανίζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την θέση της κατοικίας. Αν η θέση της κατοικίας είναι παραθαλάσσια, αν είναι σε μέρη με αυξημένη και χρόνια υγρασία, αν η οικοδομή είναι παλαιά, είναι φανερό ότι η στεγάνωση είναι επιτακτική και δεν επιδέχεται αναβολής.
Παράλληλα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται επιλογή κατάλληλων υλικών με δεδομένο ότι υπάρχουν μονωτικά - στεγανωτικά υλικά που είναι ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις έντονες κλιματικές μεταβολές και σε άλλους συντελεστές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες απαιτούν υπεύθυνη τεχνογνωσία, ορθή επιλογή των υλικών και κατάλληλο τρόπο εφαρμογής, ώστε να συνδυάζεται το μακροχρόνιο όφελος, η θεραπεία του άμεσου προβλήματος και η ουσιαστική μείωση του κόστους.
Γι` όλα αυτά χρειάζεται υπεύθυνη ενημέρωση από υπεύθυνους τεχνικούς.
Πέραν της στεγάνωσης, που προστατεύει από την υγρασία και τα προβλήματά της, το ίδιο σημαντική είναι και η προστασία του κτιρίου από τους θερμικούς συντελεστές και τις μεταβολές θερμοκρασίας.
Η θερμομόνωση μπορεί να προσφέρει προστασία από το κρύο ενώ η κεραμοσκεπή αδυνατεί σε αυτό το σημείο. Σημειώνουμε ακόμα ότι η θερμομόνωση σε αντίθεση με την κεραμοσκεπή δεν έχει κόστος συντήρησης, ενώ προσφέρει την εξωτερική επιφάνεια της στέγης σε δυνατότητα χρήσης.
Δεν είναι μόνο ότι είναι λειτουργικός αδάπανη η θερμομόνωση, αλλά επίσης προσφέρει και απόσβεση της δαπάνης εγκατάστασής της μέσα από την σημαντικότατη μείωση κατανάλωσης καυσίμων για θέρμανση τις κρύες περιόδους και κλιματισμού - ψύξης στις θερμές περιόδους.
Σημειώνουμε επίσης και την εξοικονόμηση εξόδων βαφής με δεδομένο ότι η θερμομόνωση σε συνδυασμό με την στεγάνωση προστατεύει καθοριστικά από μυκητολογική αλλοίωση των τοίχων, καθώς επίσης ότι η θερμομόνωση προστατεύει το εσωτερικό περιβάλλον από μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας (δημιουργεί ισοκατανομή θερμότητας στο χώρο) και έτσι αντισταθμίζει και προβλήματα που υπάρχουν από την θέση του αισθητήρα - ρυθμιστή της θερμοκρασίας και από τις ατέλειες στις θέσεις των θερμαντικών και κλιματιστικών σωμάτων.
Επιπλέον μειώνονται οι αναγκαίες ώρες λειτουργίας των κλιματιστικών ψύξης το καλοκαίρι με δύο σημαντικές επιπτώσεις α) την μείωση του κόστους ψύξης και β) με την προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που υποβαθμίζεται από τα προβλήματα του τεχνητού ψυχρού κλίματος, με μακροχρόνιες σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία.

Στο τομέα των γυψοσανίδων που αφορούν την εσωτερική και περιφερειακή ξηρή δόμηση, η εταιρεία μας έχει να προσφέρει με υπευθυνότητα, πλήθος εναλλακτικών λύσεων σε συνδυασμό με μηχανικές - θερμομονωτικές αισθητικές και άλλες ποιότητες, που συμβάλλουν στο να προτιμά ο καταναλωτής την ποιοτικότερη λύση, χωρίς ρύπανση, με ελαχιστοποίηση των απαιτουμένων πρόσθετων εργασιών, που επιταχύνουν τον τρόπο κατασκευής, με μείωση του δομικού φορτίου (αντισεισμικές προδιαγραφές κ.λ.π.), ενώ παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα ανακατασκευής των διαιρέσεων, αφού τα ξηρά υλικά μπορούν να ανασυνταχθούν κατ’ επιλογή.
Η θερμομόνωση δίνει ενεργειακή αυτοτέλεια στο σπίτι, διασφαλίζει συνέχεια και ομαλότητα στην μετάβαση από εποχή σε εποχή και διαχέει τα ωφελήματά της σε κάθε περίπτωση με ένα τρόπο συνεπή και αποδοτικό, ώστε να έχουμε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, κάτι που ούτε στο τομέα της καλοκαιρινής περιόδου δεν μπορεί να το προσφέρει η κεραμοσκεπή.
Η θερμομόνωση σε περίπτωση μελλοντικής καθ’ ύψους δόμησης μετά από κατάλληλη επιλογή υλικών μπορεί να αποικοδομηθεί και να τοποθετηθεί στην τελική ταράτσα με αμελητέες φθορές, πράγμα που είναι απογορευτικό στην περίπτωση της κεραμοσκεπής. ΄Ετσι η θερμομόνωση σας παρέχει και μία ευκαιρία να αναπτύξετε το κτίριο σας σε περίπτωση που αλλάξουν οι συντελεστές δόμησης.
Η σημασία της στεγάνωσης και η θερμομόνωση αναδεικνύεται και σε ειδικούς χώρους.
Σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη ηχητική ρύπανση εφαρμόζεται ηχομόνωση που προστατεύει τον ιδιωτικό χώρο από την αδιακρισία του περιβάλλοντος.
Ειδικές εφαρμογές ακόμη γίνονται σε ζαρντινιέρες, σε μπάνια ειδικών προδιαγραφών, σε πισίνες, σε δεξαμενές, σε θεμέλια, σε χώρους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται ειδικές γνώσεις, κατάλληλα υλικά και εξειδικευμένα συνεργεία. Η νέα εποχή του κτιρίου, η νέα εποχή των τεχνικών παρεμβάσεων και του τεχνικού περιβάλλοντος, είναι και η εποχή της σύγχρονης μόνωσης και στεγάνωσης. Οι ορίζοντες και οι προοπτικές της μόνωσης και της στεγάνωσης, στην προχωρημένη εποχή των δομικών υλικών αναδεικνύεται και στα μεγάλα έργα όπως τα έργα του Εύηνου, που είναι έργα κατ` εξοχήν στεγανωτικά, η δημιουργία τεχνητών λιμνών για έλεγχο των υδάτινων αποθεμάτων, το μετρό κ.λ.π

1 σχόλιο:

alex είπε...

Λύση για πολλά απο τα προβλήματα που σχετίζονται με την Θερμομόνωση δίνει η σειρά προϊόντων Nansulate.

www.Nansulate.com

Πρόκειται για υλικό Νανοτεχνολογίας. Αντιστέκεται στην υγρασία, προστατεύει απο τους μύκητες και δεν επιτρέπει την διάβρωση μεταλλικών επιφανειών. Πολυβραβευμένο και οικολογικό.