Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

Επιδοτήσεις και Ωφέλη

Για επιχειρηματίες

Για επιχειρήσεις έως 60% κρατική επιχορήγηση
--------------------------------------------------------
Διαδικασία Ανεξάρτητου Παραγωγού για Επιδότηση

 1. Σύσταση επιχείρησης (ατομική - Ο.Ε. - Ε.Ε. κ.λ.π.)
 2. Αγορά αγροτεμαχίου για την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
 3. Παρουσίαση του 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης με ίδια κεφάλαια και απόδειξη της κατοχής τους
  (εξαμηνιαία κίνηση λογαριασμών, πιστωτικοί τίτλοι, ομόλογα κ.λ.π.)
Αφού ολοκληρωθεί το διαδικαστικό της σύστασης εταιρίας (εφόσον δεν υπάρχει), προχωρούμε στην λήψη των απαιτούμενων αδειών και στην σύνταξη των απαραίτητων μελετών ανάλογα με το επίπεδο της ισχύος της εγκατάστασης.
Οπότε:

ΦΒ Συστήματα μικρότερα των 20 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Εξαίρεσης της Ρ.Α.Ε. από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εκτός εάν πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του δικτύου,ο οποίος δια πιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
   • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
 • Απαιτούνται:
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
   • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
ΦΒ Συστήματα με ισχύ από 20 kWp έως 150 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Άδεια δόμησης
 • Απαιτούνται:
   • Εξαίρεση της Ρ.Α.Ε. από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
   • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
   • Θεώρηση πολεοδομίας
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
ΦΒ Συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 150 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια δόμησης
 • Απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
   • Θεώρηση πολεοδομίας
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
Τέλος απαιτείται η υποβολή του πλήρη φακέλου, συνοδευόμενου από όλα τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.α.) για την επιδότηση της επένδυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

Ενδοδαπέδιο σύστημα ψύξης - θέρμανσης

Ένα σύστημα που πραγματικά αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στο χώρο που ζείτε ή εργάζεστε, διασφαλίζοντας όχι μόνο σταθερή θερμοκρασία ψύξης ή θέρμανσης αλλά και παράλληλα ελευθερία στη διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου και οικονομία.
Εφαρμόζεται στα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) ενσωματώνοντας σωληνώσεις στο μπετόν της πλάκας κάθε ορόφου του κτιρίου.
Εξασφαλίζεται έτσι:

 • Φθηνότερο κόστος κατασκευής: Γιατί αφ' ενός δεν απαιτείται μόνωση (αρκεί αυτή του κανονισμού θερμομόνωσης) και αφ' ετέρου δεν απαιτείται νέα στρώση σκυροδέματος για την πάκτωση (κάλυψη) των σωλήνων.
 • Καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης: Με ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, δίνει την αίσθηση γλυκιάς ζέστης το χειμώνα και απαλής δροσιάς το καλοκαίρι.
 • Φθηνότερο κόστος λειτουργίας: Με το πραγματικά ενδοδαπέδιο σύστημα επιτυγχάνεται, εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 15% και μηδενική συντήρηση.
 • Με ένα σύστημα έχετε ψύξη και θέρμανση: Στη θέρμανση κάθε πλάκα θερμαίνει το χώρο πάνω από αυτή (μετάδοση θερμότητας από κάτω προς τα πάνω) και στην ψύξη κάθε πλάκα ψύχει το χώρο κάτω από αυτή (μετάδοση ψύξης από πάνω προς τα κάτω).
 • Μετατόπιση και ομαλοποίηση των φορτίων αιχμής: Ιδιότητα που σας επιτρέπει να αξιοποιείται τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Δυνατότητα αξιοποίησης ήπιων πηγών ενέργειας: Το μπετόν έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει ενέργεια. Έτσι μπορείτε να αυξήσετε την αποδοτικότητα ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και άλλων συστημάτων.
Διαδικασία Κατασκευής
Μετά την κατασκευή του ξυλότυπου της πλάκας και την τοποθέτηση του οπλισμού του σκυροδέματος, στερεώνονται πάνω στον οπλισμό τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα και στη συνέχεια γίνεται η σκυροδέτηση της πλάκας του ορόφου.
Και αν τρυπήσει κάποιος σωλήνας;
Οι σωληνώσεις δοκιμάζονται υπό πίεση και ελέγχονται πριν την σκυροδέτηση. Από μόνοι τους δεν τρυπούν ποτέ (έχουν πιστοποιημένη διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών και γραπτή εγγύηση τριάντα ετών).
Αν κάποιος τρυπήσει κατά λάθος κάποιο σωλήνα τότε η τρύπα βρίσκεται και επισκευάζεται.
Είναι το μόνο σύστημα που αποδίδει ακόμα και αν τεθεί εκτός λειτουργίας κάποια από τις σωληνώσεις του.


Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

Ηλιακή & Αιολική Ενέργεια

Γιατί να στραφούμε στις ανανεώσιμες...
Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που παράγεται από το δίκτυο της ΔΕΗ, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, το σημαντικότερο "αέριο του θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Μονόδρομος για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη είναι η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διαφόρων εταιριών διακρίνονται για:

 • 25 χρόνια εγγύηση φωτοβολταϊκών
 • Παραγωγή ενέργειας 365 μέρες τον χρόνο, ακόμα και τις μέρες με συννεφιά
 • Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε κεραμίδια, ταράτσα, υπαίθριο χώρο, ειδικές κατασκευές
 • Μηδενική ρύπανση
 • Δυνατότητα επέκτασης συστήματος
Τα συστήματα με ανεμογεννήτρια διαφόρων εταιριών διακρίνονται για:
 • Παραγωγή ενέργειας 24 ώρες το 24ωρο αναλόγως της ταχύτητας του αέρα
 • 2 χρόνια εγγύηση
 • Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Μηδενική ρύπανση
Τα υβριδικά συστήματα διακρίνονται για:
 • Συνδυασμός φωτοβολταϊκών με ανεμογεννήτρια
 • Υψηλή παραγωγή ενέργειας 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο
 • Ιδιαίτερα μεγάλη αξιοπιστία συστήματος
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Μηδενική ρύπανση
Αυτόνομα Συστήματα
Μια εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών μιας κατοικίας. Για την συνεχή εξυπηρέτηση, η εγκατάσταση περιλαμβάνει πέραν από τα φωτοβολταϊκά και/ή την ανεμογεννήτρια, και μια μονάδα συσσωρευτών καθώς και έναν μετατροπέα τάσεως. Τα συστήματα αυτά, επιτρέπουν την πλήρη κάλυψη των αναγκών και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Διασυνδεδεμένα Συστήματα
Σε μία εγκατάσταση διασυνδεδεμένου συστήματος φωτοβολταϊκών το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετείται ένας διπλός μετρητής που καταμετρά την ενέργεια που εισέρχεται από το δίκτυο, αλλά ταυτοχρόνως και την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά και κατευθύνεται προς το δίκτυο. Τα συστήματα αυτά, επιτρέπουν να μην πληρώνουμε ποτέ ξανά λογαριασμό ρεύματος στην ΔΕΗ.

Ηλιακά πάρκα
Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, διοχετεύεται και πωλείται στο δίκτυο της ΔΕΗ σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.