Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

Επιδοτήσεις και Ωφέλη

Για επιχειρηματίες

Για επιχειρήσεις έως 60% κρατική επιχορήγηση
--------------------------------------------------------
Διαδικασία Ανεξάρτητου Παραγωγού για Επιδότηση

 1. Σύσταση επιχείρησης (ατομική - Ο.Ε. - Ε.Ε. κ.λ.π.)
 2. Αγορά αγροτεμαχίου για την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
 3. Παρουσίαση του 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης με ίδια κεφάλαια και απόδειξη της κατοχής τους
  (εξαμηνιαία κίνηση λογαριασμών, πιστωτικοί τίτλοι, ομόλογα κ.λ.π.)
Αφού ολοκληρωθεί το διαδικαστικό της σύστασης εταιρίας (εφόσον δεν υπάρχει), προχωρούμε στην λήψη των απαιτούμενων αδειών και στην σύνταξη των απαραίτητων μελετών ανάλογα με το επίπεδο της ισχύος της εγκατάστασης.
Οπότε:

ΦΒ Συστήματα μικρότερα των 20 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Εξαίρεσης της Ρ.Α.Ε. από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εκτός εάν πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του δικτύου,ο οποίος δια πιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
   • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
 • Απαιτούνται:
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
   • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
ΦΒ Συστήματα με ισχύ από 20 kWp έως 150 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Άδεια δόμησης
 • Απαιτούνται:
   • Εξαίρεση της Ρ.Α.Ε. από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
   • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
   • Θεώρηση πολεοδομίας
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
ΦΒ Συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 150 kWp
 • Δεν απαιτούνται:
   • Άδεια δόμησης
 • Απαιτούνται:
   • Άδεια παραγωγής
   • Άδεια εγκατάστασης
   • Άδεια λειτουργίας
   • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
   • Θεώρηση πολεοδομίας
   • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
   • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. (ή ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)
Τέλος απαιτείται η υποβολή του πλήρη φακέλου, συνοδευόμενου από όλα τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.α.) για την επιδότηση της επένδυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

1 σχόλιο:

Tasos είπε...

Είναι πραγματικά λυπηρό να στρεφόμαστε σε ιδιώτες για να εκμεταλλευτούν οι άφθονες-στη χώρα μας ειδικά- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...Αλλά, με τέτοια ΔΕΗ, δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος...