Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

Ηλιακή & Αιολική Ενέργεια

Γιατί να στραφούμε στις ανανεώσιμες...
Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που παράγεται από το δίκτυο της ΔΕΗ, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, το σημαντικότερο "αέριο του θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Μονόδρομος για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη είναι η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διαφόρων εταιριών διακρίνονται για:

 • 25 χρόνια εγγύηση φωτοβολταϊκών
 • Παραγωγή ενέργειας 365 μέρες τον χρόνο, ακόμα και τις μέρες με συννεφιά
 • Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε κεραμίδια, ταράτσα, υπαίθριο χώρο, ειδικές κατασκευές
 • Μηδενική ρύπανση
 • Δυνατότητα επέκτασης συστήματος
Τα συστήματα με ανεμογεννήτρια διαφόρων εταιριών διακρίνονται για:
 • Παραγωγή ενέργειας 24 ώρες το 24ωρο αναλόγως της ταχύτητας του αέρα
 • 2 χρόνια εγγύηση
 • Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Μηδενική ρύπανση
Τα υβριδικά συστήματα διακρίνονται για:
 • Συνδυασμός φωτοβολταϊκών με ανεμογεννήτρια
 • Υψηλή παραγωγή ενέργειας 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο
 • Ιδιαίτερα μεγάλη αξιοπιστία συστήματος
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Μηδενική ρύπανση
Αυτόνομα Συστήματα
Μια εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών μιας κατοικίας. Για την συνεχή εξυπηρέτηση, η εγκατάσταση περιλαμβάνει πέραν από τα φωτοβολταϊκά και/ή την ανεμογεννήτρια, και μια μονάδα συσσωρευτών καθώς και έναν μετατροπέα τάσεως. Τα συστήματα αυτά, επιτρέπουν την πλήρη κάλυψη των αναγκών και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Διασυνδεδεμένα Συστήματα
Σε μία εγκατάσταση διασυνδεδεμένου συστήματος φωτοβολταϊκών το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετείται ένας διπλός μετρητής που καταμετρά την ενέργεια που εισέρχεται από το δίκτυο, αλλά ταυτοχρόνως και την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά και κατευθύνεται προς το δίκτυο. Τα συστήματα αυτά, επιτρέπουν να μην πληρώνουμε ποτέ ξανά λογαριασμό ρεύματος στην ΔΕΗ.

Ηλιακά πάρκα
Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, διοχετεύεται και πωλείται στο δίκτυο της ΔΕΗ σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: