Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

Ενδοδαπέδιο σύστημα ψύξης - θέρμανσης

Ένα σύστημα που πραγματικά αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στο χώρο που ζείτε ή εργάζεστε, διασφαλίζοντας όχι μόνο σταθερή θερμοκρασία ψύξης ή θέρμανσης αλλά και παράλληλα ελευθερία στη διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου και οικονομία.
Εφαρμόζεται στα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) ενσωματώνοντας σωληνώσεις στο μπετόν της πλάκας κάθε ορόφου του κτιρίου.
Εξασφαλίζεται έτσι:

  • Φθηνότερο κόστος κατασκευής: Γιατί αφ' ενός δεν απαιτείται μόνωση (αρκεί αυτή του κανονισμού θερμομόνωσης) και αφ' ετέρου δεν απαιτείται νέα στρώση σκυροδέματος για την πάκτωση (κάλυψη) των σωλήνων.
  • Καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης: Με ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, δίνει την αίσθηση γλυκιάς ζέστης το χειμώνα και απαλής δροσιάς το καλοκαίρι.
  • Φθηνότερο κόστος λειτουργίας: Με το πραγματικά ενδοδαπέδιο σύστημα επιτυγχάνεται, εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 15% και μηδενική συντήρηση.
  • Με ένα σύστημα έχετε ψύξη και θέρμανση: Στη θέρμανση κάθε πλάκα θερμαίνει το χώρο πάνω από αυτή (μετάδοση θερμότητας από κάτω προς τα πάνω) και στην ψύξη κάθε πλάκα ψύχει το χώρο κάτω από αυτή (μετάδοση ψύξης από πάνω προς τα κάτω).
  • Μετατόπιση και ομαλοποίηση των φορτίων αιχμής: Ιδιότητα που σας επιτρέπει να αξιοποιείται τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Δυνατότητα αξιοποίησης ήπιων πηγών ενέργειας: Το μπετόν έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει ενέργεια. Έτσι μπορείτε να αυξήσετε την αποδοτικότητα ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και άλλων συστημάτων.
Διαδικασία Κατασκευής
Μετά την κατασκευή του ξυλότυπου της πλάκας και την τοποθέτηση του οπλισμού του σκυροδέματος, στερεώνονται πάνω στον οπλισμό τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα και στη συνέχεια γίνεται η σκυροδέτηση της πλάκας του ορόφου.
Και αν τρυπήσει κάποιος σωλήνας;
Οι σωληνώσεις δοκιμάζονται υπό πίεση και ελέγχονται πριν την σκυροδέτηση. Από μόνοι τους δεν τρυπούν ποτέ (έχουν πιστοποιημένη διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών και γραπτή εγγύηση τριάντα ετών).
Αν κάποιος τρυπήσει κατά λάθος κάποιο σωλήνα τότε η τρύπα βρίσκεται και επισκευάζεται.
Είναι το μόνο σύστημα που αποδίδει ακόμα και αν τεθεί εκτός λειτουργίας κάποια από τις σωληνώσεις του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: